SOMMIGE AANBEVELINGEN VOOR HET DRAGEN VAN GEZICHTSMASKERS

Gezichtsmasker bezweringen
Vanwege de beperkte voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen voor professionals in de gezondheidszorg, hebben de Centra voor Ziektebestrijding en Preventie het publiek eerder geadviseerd dat het dragen van gezichtsmaskers niet nodig was. Het CDC heeft deze aanbeveling omgedraaid en het publiek aangemoedigd om een of andere vorm van gezichtsbedekking te dragen. Om door te gaan met het reserveren van N95 en chirurgische maskers voor gezondheidswerkers, stelt het CDC als alternatief een doekje gezichtsbedekking voor. U zou zich kunnen afvragen of gezichtsmaskers nodig zijn, vooral als mensen sociale afstandelijkheid beoefenen. Terwijl de sociale distantiëring richtlijnen moeten nog steeds worden gevolgd, voor sommigen, kan het niet mogelijk zijn. Sociale distantiëring is een luxe, die de daklozen en de mensen met een lager inkomen zich niet kunnen veroorloven.  Gedeelde huisvesting, kleine woonruimtes en de…
Read More